Lahdenväylän kohdalla aloitetaan sillanrakennustyöt elokuussa 2019

Maaherrantiellä, Lahdenväylän kohdalla pikaraitiotielle rakennetaan uusi silta ja vanha silta muutetaan pyöräily- ja jalankulkusillaksi.

Rakennustyöt alueella aloitetaan elokuussa liikennejärjestelyin Maaherrantiellä ja Viikinportinkadulla.  Bussi 550 siirtyy kiertoreitille Maaherrantiellä 12.8. alkaen, minkä jälkeen päästään tekemään Lahdenväylän ylittävän sillan kaivantoa. Tällöin alkavat myös melua aiheuttavat työvaiheet eli paalutus ja louhinta, joita tehdään arkisin kello 7–18 välisenä aikana.

Maaherrantiellä töitä tehdään käytännössä Raide-Jokerin valmistumiseen saakka, vaikka välillä työvaiheiden välissä on taukoa.