Viilarintien ja Viikintien välistä on suljettu jalankulun ja pyöräilyn reitti

Arvioitu ajankohta: Syyskuu 2019—kesäkuu 2020

Viilarintiellä Raide-Jokerin valmistelevat työt on aloitettu elokuussa pintamaiden poistolla ja puunkaadoilla. Viilarintien ja Viikintien liikenneympyrässä on tehty kaapelisiirtoja elokuun puolestavälistä alkaen. Syyskuun puolessavälissä aloitetaan louhinnat. Pyöräilyn ja jalankulun reittejä joudutaan töiden edistyessä siirtelemään.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitti Viikintien ja Viilarintien välistä on suljettu. Jalankulku ja pyöräily on Viilarintiellä ohjattu tien pohjoisreunaan.

Moottoriajoneuvot

Viilarintiellä aloitetaan syyskuussa louhinnat, jotka käsittävät pääsääntöisesti yhdestä kahteen räjäytyksen päivässä, arkipäivisin klo 7-16 välillä. Kaikki liikenne joudutaan Viilarintiellä pysäyttämään räjäytysten ajaksi. Räjäytykset ajoitetaan aina tasatunneille, ja pysäytykset kestävät maksimissaan 8 minuuttia. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussipysäkit Myllärintie H4242 ja H4243 siirtyvät noin 100 metriä maanantaina 16.9. Muutokset vaikuttavat runkolinjaan 550 sekä lähibussiin 812. Siirto on voimassa toistaiseksi. HSL:n tiedote

Reittimuutokset Viilarintien alueella karttakuvassa.
Jalankulku- ja pyöräilyreitit Viilarintien ympäristössä.