Viilarintien ja Laippatien risteys suljettuna 16.5. alkaen

Arvioitu ajankohta: 16.5. - 30.6.2022

Viilarintien ja Laippatien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä maanantaista 16.5. alkaen. Risteyksen kohdalla asennetaan liikennemerkkiportaalia ja tehdään kivitöitä. Sulku kestää arviolta kesäkuun loppuun asti.

Ajoyhteys Laippatielle ja Laippatiellä sijaitseville kiinteistöille säilyy Tulppatien kautta.

Jalankulku ja pyöräily
Ei muutoksia.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Moottoriajoneuvoliikenne
Viilarintien ja Laippatien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 16.5.2022 alkaen. Sulku kestää arviolta kesäkuun loppuun saakka. Ajoyhteys Laippatielle säilyy Tulppatien kautta.