Viikintien ympäristössä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin viikosta 36

Viikintien ympäristössä tehdään muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin viikosta 36 alkaen.

Jalankulku ja pyöräily
Viikintien eteläpuolen ja Pasteurinkadun itäpuolen jalankulun ja pyöräilyn reitit on palautettu käyttöön.
Kulku Viikintien suunnasta Pihlajamäentielle risteyksen länsipuolen kautta, jonka jälkeen reitti jatkuu Pihlajamäentien itäpuolella.
Viikoilla 36-37 Lahdenväylän ylittävän sillan jalankulku ja pyöräily ohjataan uudelle raitiotiesillalle.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia

Moottoriajoneuvoliikenne
Ei muutoksia

Reittimuutokset Viikin Prisman ympäristössä opaskarttakuvassa.
Jalankulku- ja pyöräreitit Viikinportin, Pihjalamäentien, Lahdenväylän sillan ja Maaherrantien ympäristössä.