Viikintien / Maaherrantien ja Pihlajamäentien risteysalueella jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt muuttuvat viikolla 20

Arvioitu ajankohta: Toukokuu 2020—kesäkuu 2020

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn väylät Viikintien molemmin puolin joudutaan sulkemaan noin kuukauden ajaksi. Kiertoreitti opastetaan Viikinportin ja Viikinraitin / Viikinportinkadun kautta takaisin Viikintielle.

Moottoriajoneuvot
Liikenneympyrässä kaistajärjestelyjä. Liikenne kulkee molempiin suuntiin.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Reittimuutokset Viikintien alueella karttakuvassa.
Jalankulku- ja pyöräilyreitit Viikintien ympäristössä.