Pyöräily ja jalankulku kiertoreiteille Maaherrantieltä huhtikuun alussa

Arvioitu ajankohta: Huhtikuu 2020—lokakuu 2022

Uuden pyöräilyn ja jalankulun väylän rakentaminen Maaherrantielle Raide-Jokerin töiden yhteydessä sulkee Oulunkyläntien ylittävän jalankulun ja pyöräilyn sillan liikenteeltä 6.4.2020 alkaen. Tästä syystä radanvartta ja Vantaanjoen suuntaan kulkeva jalankulku ja pyöräily ohjataan Maaherrantieltä sujuville kiertoreiteille jo kauempaa. Työnaikaiset kulkureitit Oulunkylän asemalle järjestetään koko rakentamisen ajan, ja alikulkukäytävät pysyvät käytössä. Kiertoreittijärjestely on voimassa syksyyn 2022 saakka.

Jalankulku ja pyöräily
Radanvarren pyöräily ja jalankulku ohjataan kiertoreitin Käpytie–Larin Kyöstin tie–Jokiniementie kautta takaisin radan varteen. Viikin suuntaan lähtevä kiertoreitti kulkee Otto Brandtin tien ja Tulvaniityntien kautta.

Moottoriajoneuvot
Ei vaikutuksia.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei vaikutuksia.

Karttakuva, jossa on esitetty kiertoreitit sekä suljetut jalankulun ja pyöräilyn reitit Maaherrantien länsipäässä.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit Oulunkylän aseman ja Vantaanjoen välisellä alueella. Avaa kuva isompana.