Maaherrantien ylitys suljettuna Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä 7.6.–15.8.

Arvioitu ajankohta: Kesäkuu 2021 - Elokuu 2021

Maaherrantien ylitys suljetaan Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä 7.6.–15.8. Jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä ajoyhteydet Hernepellontiellä ja Aulangontiellä sijaitseville tonteille säilyvät ennallaan, muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Harjannetien kautta.

Töitä on viivästyttänyt vanhan kaukolämpölinjan purkaminen alueelta. Kaukolämpö rakennetaan kokonaan uudelle linjaukselle.
Sulun aikana alueella tehdään vesihuoltotöitä, rakennetaan uusia hulevesilinjoja ja kaikki radan alle tulevat alusrakenteet.

Bussilinja 701 siirtyy järjestelyn ajaksi kiertoreitille Harjannetien kautta.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät ennallaan.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Bussilinja 701 siirtyy järjestelyn ajaksi kiertoreitille Harjannetien kautta.

Moottoriajoneuvoliikenne
Ajoyhteydet Aulangontien ja Hernepellontien varrella sijaitseville tonteille säilyvät ennallaan. Muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Harjannetien kautta.

Maaherrantien ylitys Aulangontien ja Hernepellontien risteyksessä suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 7.6.-15.8. väliseksi ajaksi. Tonteille ajo säilyy ennallaan.