Liikennejärjestelymuutos Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteyksessä tammikuun puolivälissä

Arvioitu ajankohta: Tammikuu 2020—helmikuu 2020

Työt Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteysalueella siirtyvät risteyksen länsiosaan, Patterimäen puoleiseen reunaan viikolla 3. Sen vuoksi jalankululle ja pyöräilylle aiheutuu kiertoa Takkatien risteyksestä Pajamäkeä kohti kuljettaessa.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku- ja pyörätie Takkatien ja Pajamäentien välillä, Pitäjänmäentien Patterimäen puoleisella reunalla katkeaa työalueen siirron vuoksi. Jalankulku ja pyöräily ohjataan Pitäjänmäentien toiselle puolelle. Jalankulku Takkatien linja-autopysäkille tapahtuu Strömbergintietä lähimmän suojatien kautta.

Moottoriajoneuvot
Risteysalueen kohdalla tulee kaistamuutoksia moottoriajoneuvoille.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei vaikutusta linja-autojen reitteihin ja pysäkkien sijainteihin.

Kartta Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteysalueen liikennejärjestelyistä.
Liikennejärjestelymuutos Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteysalueella tammikuussa. Avaa kartta isompana.