Liikennejärjestelymuutos Eliel Saarisen tien, Ilkantien ja Aino Acktén tien risteyksessä

Arvioitu ajankohta: Maaliskuu–huhtikuu 2021

Eliel Saarisen tien, Ilkantien ja Aino Acktén tien risteyksessä tehdään kaukolämpötöitä. Työn vuoksi jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia. Järjestely on voimassa noin kuukauden ajan.

Jalankulku ja pyöräily
Risteyksen kohdalla suojatie Aino Acktén tieltä Ilkantielle (Eliel Saarisen tien yli) siirtyy risteyksen Alppiruusupuiston puoleiseen reunaan. Jalankulku- ja pyörätie Aino Acktén tien alkupäässä (Aino Acktén tie 2:n edustalla) on pois käytöstä noin kuukauden ajan.

Moottoriajoneuvot
Ajokaistojen lijaus Aino Acktén tien ja Eliel Saarisen tien kulmassa muuttuu. Ajorata kiertää kulmaukseen tulevan kaivannon, mutta kaikkiin suuntiin pääsee kulkemaan muutoin normaalisti.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

 

Reittimuutokset Eliel Saarisen tien ja Ilkantien risteyksen alueella karttakuvassa.
Jalankulun ja pyöräilyn reitit Eliel Saarisen tien, Ilkantien ja Aino Acktén tien risteyksen ympäristössä.