Liikennejärjestelyitä Varikkotien ja Viilarintien risteyksessä 3.–18.3.2022

Arvioitu ajankohta: Maaliskuu 2022

Viilarintien ja Varikkotien risteyksessä aloitetaan maaliskuussa vesijohtotyöt, joiden vuoksi Raide-Jokerin työaluetta täytyy laajentaa risteysalueella.

Moottoriajoneuvojen yhteys Varikkotieltä Viikin suuntaan Viilarintielle joudutaan katkaisemaan noin kahdeksi viikoksi 3.–18.3.2022. Moottoriajoneuvojen reitti Varikkotiellä sijaitsevalta kauppakeskukselta Viilarintielle opastetaan Varikkokujan kautta. Ajoyhteys etelän suuntaan säilyy ennallaan.

Jalankulku ja pyöräily
Ei muutoksia.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Ei muutoksia.

Moottoriajoneuvoliikenne
Varikkotieltä ajoyhteys pohjoisen suuntaan Viilarintielle katkaistaan noin kahdeksi viikoksi. Varikkotieltä ei siis pääse kääntymään oikealle Viikin suuntaan. Korvaava reitti Varikkotiellä sijaitsevalta kauppakeskukselta Viilarintielle opastetaan Varikkokujan kautta. Ajoyhteys Varikkotieltä vasemmalle etelän suuntaan säilyy normaalisti.