Leppävaarassa porataan iso hulevesiputki junaradan ali – Turuntie kapenee 14.9. alkaen kaksikaistaiseksi Kehä I:n länsipuolella

Arvioitu ajankohta: Syyskuu 2020–joulukuu 2020

Leppävaaran aseman kohdalla porataan junaradan alitse hulevesijohto, joka on halkaisijaltaan 1400 mm. Alitusporausta varten tehdään kaivannot Leppävaaranaukiolle sekä Turuntielle. Työn ajaksi Turuntie (110) kapenee välittömästi Kehä I:n länsipuolella maanantaista 14.9.2020 alkaen vuoden 2020 loppuun asti.

Turuntien eteläiset kaistat poistuvat käytöstä työalueen kohdalla noin sadan metrin matkalta. Käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Kehä I:lle kääntyvien kaistat pysyvät käytössä. Turuntiellä liikkuvien on syytä varautua liikenteen jonoutumiseen Kehä I:n kohdalla.

Työalueen kohdalle tulee voimaan alennettu nopeusrajoitus 40 km/h. Leppävaaran aseman puolella Hevosenkengän ja Leppävaaranaukion kulmauksessa olevat pysäköintipaikat poistuvat käytöstä maanantaina 14. syyskuuta. Liikennejärjestely ei vaikuta linja-autopysäkkeihin. Syksyn aikana työalue siirtyy Turuntien pohjoiselle ajoradalle, ja liikenne siirtyy eteläpuolen kaistoille.

Raide-Jokerin työt etenevät syksyn aikana Hevosenkenkään ja Leppävaaranaukiolle, missä ne jatkuvat marraskuuhun 2021 asti.