Jalankulku ja pyöräily siirtyvät Norrtäljentien itäreunalta länsireunalle 28.4. alkaen

Arvioitu ajankohta: Huhtikuu 2020—joulukuu 2020

Norrtäljentiellä Oulunkylässä Raide-Jokerin rakennustyöt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä tien länsireunassa päästään avaamaan liikenteelle 28.4.

Samalla suljetaan tien itäreunan jalankulun ja pyöräilyn väylä kaukolämpötöiden takia.

Jalankulku ja pyöräily
Jalankulun ja pyöräily reitti säilyy, mutta siirtyy tien toiseen reunaan.

Moottoriajoneuvot
Norrtäljentie on edelleenkin suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Joukkoliikenne ja pysäkit
Joukkoliikenne on siirtynyt pois Norrtäljentieltä kesäkuussa 2019, ja tilanne säilyy ennallaan.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.