Alberganesplanadin rakentaminen aiheuttaa lyhyitä kiertoreittejä ajoneuvoliikenteelle, pyöräilylle ja jalankululle

Arvioitu ajankohta: Syyskuu 2019—joulukuu 2021

Pikaraitiotien rakentaminen Alberganesplanadille aiheuttaa lyhyitä kiertoreittejä ajoneuvoliikenteelle, pyöräilylle ja jalankululle. Rakentamisen myöhemmässä vaiheessa (arviolta helmikuusta 2020 eteenpäin) työt vaikuttavat myös joukkoliikenteeseen, kun Leppävaarankadun ja Alberganesplanadin risteys suljetaan moottoriajoneuvoilta.

Jalankulku ja pyöräily
Rakentamisen edistyessä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee pieniä muutoksia, jotka opastetaan maastossa. Alberganesplanadin keskivaiheilla olevat poikittaiset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet poistuvat käytöstä, mutta puiston poikki kulkeminen onnistuu Alberganesplanadin etelä- ja pohjoispäistä.

Moottoriajoneuvot
Moottoriajoneuvoliikenteen yhteys säilyy molempiin suuntiin rakentamisen ajan, mutta työmaiden ohitse rakennetaan ajoittain lyhyitä kiertoteitä. Alberganesplanadin varresta poistetaan 60 asukaspysäköintipaikkaa ja muita Alberganesplanadin kadunvarsipaikkoja saatetaan ottaa väliaikaisiksi työalueiksi töiden näin vaatiessa. Alberganesplanadin korvaavat asukaspysäköintipaikat rakennetaan Huvilinnanmäelle, Huvilinnanaukiolle ja Säterinkadulle.

Reittimuutokset opaskarttakuvassa.

Avaa kuva isompana.