Alberganpromenadilla tehdään koekuoppia toukokuussa

Alberganpromenadilla Panorama Towerin ja Selloparkin välissä kaivetaan koekuoppia toukokuun viimeisellä viikolla. Koekuoppien avulla saadaan varmuus kohdan rakentamisolosuhteista. Koekuopista ei aiheudu haittaa liikenteelle.