Kutsu palveluntuottajille markkinavuoropuheluun Raide-Jokerin suunnittelun ja rakentamisen hankkimisesta

HKL ja Espoon kaupunki kutsuvat kiinnostuneet palveluntuottajat kuulemaan Raide-Jokeri-pikaraitiotien suunnittelun ja rakentamisen hankkimisesta.

Markkinavuoropuhelussa annetaan ennakkotietoa hankintaprosessin suunnitellusta kulusta sekä kuullaan palveluntuottajien näkemyksiä hankintojen toteuttamisesta. Tilaisuus järjestetään perjantaina 3.3. klo 8.30–12.00 Helsingissä. Tarkka paikka ilmoitetaan erikseen ilmoittautuneille osallistujille.

Markkinavuoropuheluun voi osallistua enintään kaksi (2) henkilöä/organisaatio. Mikäli organisaatio on osallistumassa sekä tuleviin suunnittelijoiden että urakoitsijoiden hankintoihin, on tilaisuuteen mahdollista osallistua 2 henkilöä/tarjoava organisaatio. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta (2) henkilöä suunnittelupuolelta ja kahta (2) urakoinnista.

Markkinavuoropuhelusta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse Miika Ronkaiselle (etunimi.sukunimi@vison.fi) 27.2.2017 mennessä. Viestissä tulee ilmoittaa osallistuvan yrityksen nimi, yhteyshenkilö ja tämän sähköposti sekä arvio osallistuvien henkilöiden määrästä.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei sido millään tavoin tuleviin tarjouskilpailuihin osallistumista.

Markkinavuoropuhelun materiaali jaetaan tilaisuuden jälkeen yhteystietonsa ilmoittaneille.