Kurkijoentien louhinnat jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti

Raide-Jokerin työmaalla Kurkijoentiellä tehdään parhaillaan louhintatöitä, joiden tiedotettiin aiemmin kestävän syyskuuhun 2020 asti. Kalliokerroksen on kuitenkin huomattu olevan arvioitua paksumpi, minkä vuoksi töihin kuluu luultua pidempi aika. Uuden arvion mukaan työt jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti.

Louhinnasta aiheutuu jonkin verran melua lähiympäristöön. Räjäytyksiä tehdään 1–3 kappaletta päivässä, ja niitä tehdään Räisäläntien ja Kurkijoenpuiston välisellä tieosuudella.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä!