Brytningsarbetet på Kronoborgsvägen fortsätter fram till slutet av år 2020

Vid Spårjokerns byggarbetsplats på Kronoborgsvägen utförs som bäst brytningsarbete, som enligt tidigare meddelande skulle vara fram till september 2020. Det har ändå noterats att bergsskiktet är tjockare än man beräknat, vilket leder till att det går mera tid åt till arbetet än man trott. Enligt den nya beräkningen fortsätter arbetet fram till slutet av år 2020.

Brytningsarbetet orsakar en del buller i den närmaste omgivningen. 1–3 sprängningar görs per dag på vägavsnittet mellan Räisälävägen och Kronoborgsvägen.

Den dagliga arbetstiden under vardagar är klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar störningar som orsakas av arbetet!