Kommentoi verkossa Pitäjänmäentien ja Kutomotien alueen suunnitelmavaihtoehtoja

Pitäjänmäentien ja Kutomotien varteen suunnitellaan uusia asuntoja sekä liike- ja työtilaa Raide-Jokerin tulevan pikaratikkapysäkin läheisyyteen. Alustavat suunnitelmat ovat esillä ja kommentoitavina verkossa. Kommentit kootaan tontin omistajan ja Helsingin kaupungin asemakaavoituksen käyttöön kaavaratkaisua pohdittaessa.

Keskustelussa on neljä rinnakkaista korttelisuunnitelmaa Kutomotie 1:n tontille. Lisäksi keskustelussa on alustava suunnitelma Kutomotie 9 tontille, jossa nykyinen toimitilarakennus muutettaisiin asunto-, liike- ja työtiloiksi. Raide-Jokerin pysäkin kohdalle Pitäjänmäentielle suunnitellaan liiketilojen reunustamaa toriaukiota.

Tutustu suunnitelmiin ja kommentoi niitä 29.1.–18.2.2018 >>
Kutomotie 1 ja 9 suunnitteluaineisto >>