Helsinki ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-luokkaan

Helsingin kaupunki nostettiin CDP:n (Carbon Disclosure Project) vuoden 2020 listauksessa maailman johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-luokkaan. Listaus perustuu satojen kaupunkien raportoimiin ilmastotoimiin. Helsingin kaupunki sai tunnustusta ilmastomuutostrategian kehittämisestä, päästömäärien seuraamisesta, päästövähennysten toteuttamisesta ja ilmastoriskien arvioinnista sekä vähentämisestä.

Helsingin kaupungin päästövähennystavoitteet konkretisoituvat mm. Raide-Jokeri-projektissa, sillä kestävien liikennemuotojen edistäminen ja  raideliikenteen lisääminen ovat tärkeä osa tavoitteiden toteutumisessa. Lue lisää Helsingin kaupungin uutisesta.

Vuonna 2030 Raide-Jokeri vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 4000 tonnia vuodessa. Päästövähennys kasvaa edelleen myöhempinä vuosina matkustajamäärän kasvaessa.