Helsingin ja Espoon ensimmäisen pikaratikan linjanumero on 15

Pyrkimyksenä on ollut löytää linjalle tunnus, joka olisi ymmärrettävä, kuvaisi mahdollisimman selkeästi sen tarjoamaa palvelua ja toisi esille linjan roolin osana seudun liikenneverkkoa. Uudesta linjasta on puhuttu rakennushankkeen nimen mukaisesti Raide-Jokerina, mutta se ei sovi linjan viralliseksi tunnukseksi. Aiemmissa työvaiheissa olemme kutsuneet linjaa myös nykyistä bussilinjaa mukaillen nimityksellä pikaratikka 550.

Ensimmäisen pikaratikkalinjan numerossa 15 luku 5 kuvaa linjan poikittaista luonnetta. Bussiliikenteessä numerolla 5 alkavat linjatunnukset viittaavat poikittaiseen liikenteeseen, jota myös nykyinen runkobussilinja 550 edustaa. Uusi pikaratikkalinja ei  kumminkaan saanut numeroa 550, koska se viittaa niin vahvasti bussiliikenteeseen. Linjanumero 550 olisi lisäksi hyvin samankaltainen kuin tulevaisuudessakin liikennöivien muiden bussilinjojen numerot. HSL harkitsi myös P-etuliitteen lisäämistä pikaratikoiden linjanumeroiden eteen kuvaamaan eroa pikaratikan ja kaupunkiratikan välillä, mutta tästä ajatuksesta luovuttiin. Vaikka pikaratikat poikkeavat nykyisistä kaupunkiratikoista väritykseltään ja liikennöintiperiaatteiltaan, ne käyttävät tulevaisuudessa Helsingin ja Espoon alueilla kulkiessaan samoja raideosuuksia ja tarjoavat yhteistä palvelua kaupunkiratikoiden kanssa.

Muut tulevaisuuden ratikkalinjojen numerot tarkentuvat myöhemmin. Ruoholahden ja Salmisaaren välillä nyt liikennöivä bussilinja 15 saa uudeksi numerokseen 26.