Espoossa siirretään suurjännitejohtoja maan alle – maata vapautuu rakentamiseen

Caruna siirtää 110 kilovoltin (kV) voimajohtoja maan alle Espoossa vuosina 2018–2019.  Suurjänniteverkkoa pitkin sähkö kulkee muun muassa voimalaitoksilta sähkönsiirtoyhtiöiden jakeluverkkoon sekä raskaan teollisuuden tarpeisiin.

Laajalahdessa olevat ilmajohdot siirretään maan alle vuosien 2018–2019 aikana. Työn toteutuksesta vastaa Carunan yhteistyökumppani Infratek Finland Oy. Maanrakennustyöt toteuttaa Raide-Jokeri-allianssi. Voimajohtojen maakaapelointi vapauttaa maa-aluetta muuhun käyttöön, kuten rakentamiseen.

”Caruna toteuttaa useita hankkeita Espoon alueella. Nyt tehtävät voimajohtojen siirrot ovat hyvää jatkumoa mm. Suurpellon sähköaseman rakennustöille osana kasvavaa ja kehittyvää Espoota”, Carunan alueverkkopäällikkö Miia Wallén kertoo.

Lisää maakaapelia, vähemmän sähköpylväitä maisemassa

Kaapeloinnilla valmistaudutaan tuleviin rakennushankkeisiin. Jotta Kehä I Laajalahden kohdan ja Raide-Jokerin rakentaminen voisi alkaa suunnitellusti vuonna 2019, täytyy kaapelointityöt aloittaa jo syksyllä 2018. Natura-alueen läheisyys rajoittaa työskentelyaikoja.

Siirrettävää 110 kilovoltin (kV) voimajohtolinjaa on yhteensä vajaa kaksi kilometriä. Työn yhteydessä vanhoja ilmajohtopylväitä poistuu maisemasta. Pylväiden perustuksia puretaan ja muutamia pylväitä uusitaan. Työt aiheuttavat liikennejärjestelyjä ja ajokaistoja voidaan joutua hetkittäin kaventamaan työskentelyalueilla. 

”Olemme tottuneet toimimaan vaativissa olosuhteissa ympärillä olevaa ”prosessia” häiritsemättä niin teollisuudessa kuin kaupunkialueillakin. Vastaavanlaisia kaapelointiurakoita on menossa mm. Neste Oyj:n Porvoon jalostamolla sekä Helen Sähköverkko Oy:llä. Huolehdimme siitä, että hanke valmistuu aikataulussa, turvallisesti ja ympäristön siitä kärsimättä”, Verkonrakennusyksikön päällikkö Janne Maikola Infratekiltä kertoo.