Raide-Jokerin linjalla on useammassa kohdassa ERIKU-reittejä. Reitit ja niiden rajoitteet on käyty läpi Pirkanmaan ERIKU-lupayksikön sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa.

Erikoiskuljetuksiin liittyvät yhteydenotot pyydetään Raide-Jokerin liikennejärjestelyvastaavalle (yhteystiedot alla). HUOM. ohjeistus vain allianssin hallinnan aikana, n. toukokuun loppuun. Siitä eteenpäin Kaupunkiliikenne vastaa ajojohtimesta ja kuljetusten ohjeistuksesta. Tarkempaa tietoa aiheesta täältä.

Raide-Jokerin linjalla on useammassa kohdassa ERIKU-reittejä. Reitit ja niiden rajoitteet on käyty läpi Pirkanmaan ERIKU-lupayksikön sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa.
Raide-Jokerin ERIKU-rajoitteet.

Ajojohtimen korkeudet on Jokerin ERIKU-kartan mukaisesti suunniteltu ja rakennettu, siten että ajoreitin molemmin puolin pylväiden kohdilla järjestelmäkorkeudeksi on määritetty 5,8 m tai 6,1 m.

Pylväsvälin keskellä ajojohdin saattaa hieman roikkua, joten alla turvalliset alituskorkeudet:

  • Jännitekatkon tarve alkaa, jos kuljetuksen korkeus on 5,5 m tai enemmän, Hevosenkengän liittymässä 5,1 m tai enemmän
  • Jos korkeus on 5,5 m – 6 m (Hevosenkengässä 5,1 m – 5,6 m), tarvitaan jännitekatko, mutta ei velvoita ajojohtimen rakentajan paikallaoloa kuljetuksen aikana. Jännitekatkon pystymme järjestämään 1 vko varoajalla.
  • Jos kuljetuksen korkeus on 6 m – 6,3 m, (Hevosenkengässä 5,6 – 5,9) tarvitaan jännitekatkon lisäksi rakentajan paikallaolo kuljetuksen aikana, varoaika 2 vko
  • Jos kuljetus yli 6,3 m (Hevosenkengässä yli 5,9) tarvitaan 1kk varoaika. Ajojohdinrakenne tarvitsee väliaikaisia muutoksia, pahimmillaan joudutaan purkamaan pätkiä pois.

Yhteystiedot

Liikennejärjestelyvastaava

Aki Martikainen
p. 040 624 9340
aki.martikainen@yit.fi