Eliel Saarisen tien rakennustyöt Huopalahden tunnelin ja Nuijamiestentien välillä alkavat maaliskuussa 2020

Pikaraitiotien rakennustyöt etenevät Eliel Saarisen tielle Huopalahden aseman ja Nuijamiestentien väliselle osuudelle maaliskuun 2020 aikana. Pikaraitiotien rakentamisen lisäksi samassa yhteydessä saneerataan kaikki kadun rakenteet mukaan lukien jalankulku- ja pyöräväylät. Kadun rakentaminen pitää sisällään muun muassa runsaasti kunnallisteknisten johtojen ja putkien siirtoa ja uusimista sekä maaperän vahvistamista ennen katu- ja ratarakenteiden rakentamista.

Marjatta-koulun edustalle rakennettu tukimuuri alkaa valmistua, ja työt jatkuvat kadun eteläreunassa rata-alueen rakennekerrosten rakentamisella ja siirtyvät myöhemmin nykyiselle katualueelle.

Rakennustyöt aiheuttavat jonkin verran muutoksia esimerkiksi ajokaistoihin ja -nopeuksiin sekä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Moottoriajoneuvojen kulku Ilkantien ja Nuijamiestentien / Pirkkolantien välillä onnistuu kuitenkin koko ajan. Jalankulku ja pyöräily onnistuvat koko rakentamisen ajan vähintään jommallakummalla puolelle katua. Kaikki muutokset opastetaan työmaan ympäristössä sekä verkkosivuillamme.

Rakennustöihin kuuluu myös erityistä melua aiheuttavia työvaiheita. Aseman ja Ilkantien välisellä osuudella melua aiheutuu esimerkiksi ponttiseinien lyömisestä sekä pehmeän maaperän vuoksi välttämättömästä paalutuksesta. Ilkantien ja Nuijamiestentien välisellä osuudella taas joudutaan tekemään jonkin verran kallion louhintaa. Tiedotamme erityistä melua aiheuttavista työvaiheista lähiympäristön asukkaita aina etukäteen. Meluavimmat työvaiheet ajoittuvat tämänhetkisen arvion mukaan kevääseen ja kesään 2020.

Työt Eliel Saarisen tiellä kestävät arvioiden mukaan seuraavasti:

  • Huopalahden aseman ja Ilkantien välisellä osuudella loppuvuoteen 2021 asti
  • Huopalahden aseman alittavan tunnelin kohdalla kesään 2022 asti
  • Ilkantien ja Nuijamiestentien välisellä osuudella kesään 2022 asti.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024.