Allianssihankkeen vaiheita ovat kehitysvaihe ja toteutusvaihe. Raide-Jokerissa suunnittelija kilpailutetaan ensin yhtenä ryhmittymänä ja urakoitsija toisena ryhmittymänä. Siksi Raide-Jokerissa kehitysvaihetta edeltää lyhyt välivaihe, jossa tilaaja ja suunnittelija aloittavan allianssin muodostamisen sekä valmistautumisen kehitysvaiheeseen. Kehitysvaihe käynnistyy, kun urakoitsija on valittu.

Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet suunnittelevat yhdessä hankkeen sisällön ja toteutuksen sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän. Kehitysvaiheen päätyttyä tilaaja päättää erikseen investoinnin toteuttamisesta ja siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

Molemmista vaiheista tehdään erilliset sopimukset.

Raide-Jokerin kehitysvaihe 11/2017–1/2019

Vaihe alkaa kehitysvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittamisella.

Kehitysvaiheen tehtävänä on:

  • määrittää allianssin johtamisjärjestelmä ja muodostaa allianssiorganisaatio
  • laatia kehitysvaiheen projektisuunnitelma
  • määrittää hankkeen suunnitteluperusteet
  • innovoida ja kehittää hankkeen teknisiä ratkaisuja ja toteutustapoja
  • laatia hankkeen toteutussuunnitelma ja määrittää sen tavoitekustannus
  • määrittää tilaajan tavoitteisiin perustuva kannustinmalli.

Tilaaja päättää kehitysvaiheen päätteeksi siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Kehitysvaihe päättyy, kun osapuolet allekirjoittavat toteutusvaiheen allianssisopimuksen tai jos tilaaja päättää keskeyttää hankkeen.

Raide-Jokerin toteutusvaihe 2019

Toteutusvaihe muodostuu rakennusvaiheesta ja alustavasti viiden vuoden jälkivastuuajasta. Vaihe käynnistyy toteutusvaiheen allianssisopimuksen allekirjoittamisella.

Toteutusvaiheen tehtävänä on:

  • hankkeen suunnittelu ja rakentaminen niin, että se toteuttaa tilaajan tavoitteet
  • käyttöönoton suunnittelu
  • hankkeen jälkivastuuajan sekä hoidon ja ylläpidon suunnittelu
  • jälkivastuuajan tehtävät.

Rakennusvaihe päättyy töiden valmistumiseen ja hyväksyttyyn vastaanottoon, josta alkaa jälkivastuuaika. Jälkivastuuaikana allianssi vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta, johon sisältyvät suunnittelu- ja rakennustyöt. Toteutusvaihe päättyy jälkivastuuajan päättyessä.

Avaa isompi kuva (pdf).