Alberganpromenadin rakentaminen alkaa valmistelevilla töillä lokakuussa

Pikaraitiotien rakentamiseen liittyvät valmistelevat työt alkavat Alberganpromenadilla lokakuussa. Alberganpromenadilta poistetaan lämmitys jalankulun ja pyöräilyn luiskasta ja tehdään mahdollisesti uusia koekuoppia. Työt kestävät arviolta noin kuukauden, eivätkä aiheuta kulkuyhteyksien katkeamista.

Varsinainen pikaraitiotien rakentaminen aloitetaan Alberganpromenadilla arviolta huhtikuussa 2020.