Alberganesplanadin rakentaminen alkaa syyskuussa

Rakentaminen Alberganesplanadilla alkaa syyskuussa 2019 tilapäisillä liikennejärjestelyillä, johtosiirroilla ja maaleikkauksilla. Kadun varresta poistuu asukaspysäköintipaikkoja pikaraitiotien linjauksen tieltä. Ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn katualueen työt tehdään ensimmäisinä, jonka jälkeen aloitetaan raidealueen rakentaminen. Työt kadulla valmistuvat arviolta vuoden 2021 aikana.