Vilka är de bästa platserna för att se spårvagnen i Kasåkern, Vik och Åggelby?

De bästa platserna för att se spårvagnen är sådana där du inte stör den övriga trafiken eller själva provkörningen. I Kasåkern kan man följa provkörningarna mittemot depån på Filarvägen. En bra plats för att se provkörningar på Viksvägen är bron för gång- och cykeltrafik i Östra Vik eller gångvägen mellan cykelvägen och spårvägen på den raka sträckan av Viksvägen. En bra plats för att se spårvägen på Viksbågen är gårdsdäcket mellan Informationscentret Korona och Biocenter 1. I Viksbacka kan man titta på provkörningarna på bron över Krönvägen. Bredvid elmatningsstationen på Landshövdingsvägen finns en rastplats med stenbänkar.

Anvisningar för fotografering av provkörningar:

  • Fotografera inte samtidigt som du kör bil. (Om du fotograferar, ska du inte köra. Om du kör, fotografera inte.)
  • Ta hänsyn till andra i trafiken.
  • Håll ett säkerhetsavstånd till spårvagnen och den övriga trafiken.
  • Spärra inte av trafiken.
  • Kom på plats med kollektivtrafik, cykel eller till fots.
  • Har du sett Spåran? Dela din bild i sociala medier med hashtaggen #Pikaratikka550.