Hur länge tar den tekniska provtrafiken?

Den tekniska provtrafiken för Spårjokern inleds under november 2022. Målet är att testerna för idriftsättning av systemen och de tekniska provkörningarna är färdiga senast under juni 2023.

Den tekniska provtrafiken på snabbspårvägen är indelad i sex provkörningsavsnitt med olika längd. Provkörningarna utförs från öst mot väst. Provkörningsprocessen har planerats bli likadan på alla provkörningsavsnitt.