På vilket sätt är Spårjokern annorlunda än de existerande spårvägarna?

Miljöutredningarna som utfördes i planeringsskedet ställer upp ramvillkor också för byggandet.
Till exempel i närheten av Bredviks och Viks Natura-områden ska byggaktiviteter såsom pålning som orsakar kraftigt buller göras utanför fåglarnas häckningstid. Därtill kommer man att ta naturvärden i beaktande genom olika anvisningar till exempel när man bygger kring bäckar och åar.

Miljöpåverkningarna följs upp under byggandet enligt anvisningarna från miljömyndigheten (NTM-centralen).