Får bilar köra på spårvagnsbanan?

Bilar får köra på spårvagnsbanan när banan är byggd som ett körfält för blandtrafik. Sammanlagt kommer det för hela Spår-Jokerbanan att finnas ungefär 1,9 km körfält för blandtrafik. På ett körfält för blandtrafik används skenor som bäddas in i fåror i körbanan, vilket gör det möjligt att köra på banan.

Spårjokerns körfältstyper och hastighetsbegränsningar. Öppna en större bild.