Hur många resenärer har man förutsagt att Spårjokern kommer att få?

För 2030 förutspås det att 91 000 resor kommer att göras med Spårjokern per vardagsdygn. För 2040 förutspås 102 000 resor per vardagsdygn och 2050 redan 125 000 resor. Idag reser ungefär 40 000 personer per dygn med busslinje 550.