Vad fick vi till stånd i byggandet av Spårjokern under det första året?

Byggandet av Spårjokern inleddes på 13 olika platser den 3 juni 2019. Under året har arbetsområdena utvidgats och nu är nästan 19 kilometer av linjen under arbete. Vi har nu 12 månader, 20 procent, av byggtiden bakom oss. Hittills har 21 procent av arbetsskedena slutförts. 28 procent av kostnaderna för hela projektet, inklusive den planering som inleddes hösten 2017, har nu fakturerats.

Under denna ovanliga vår har åtminstone både byggandet och planeringen framskridit i rask takt. Samtidigt har planerarna händerna fulla av arbetsplatstjänster när man planerar byggandet på nya platser som ska inledas senare.

”När man upptäcker någonting oväntat på byggarbetsplatsen eller annars behöver fila på planen, börjar planerarna fundera på alternativa lösningar och göra ritningar över dem. Det här gör planerarnas arbete både intressant och utmanande”, berättar planeringschef Jyrki Oinaanoja.

Under det första byggåret har 2 770 planer godkänts.

Spåret är redan synligt på flera gator: Marvägen, Befästningsvägen, Travvägen och Britasvägen. Vid månadsskiftet maj–juni hade sammanlagt 500 meter dubbelspår gjutits på plats. I år är sträckan tänkt att utökas till 8 kilometer.

”Den tidpunkt när anläggningsarbetet är i det skede då byggandet kan börja är ett viktigt delmål och en milstolpe för oss. Den visar att vi håller tidtabellen”, berättar projektchef Ari Bergström.

De skickliga byggarna har jobbat flitigt med Spårjokerns broar, stödmurar, pålplattor och andra specialkonstruktioner. De första broarna för Spårjokern blir klara i sommar. Dessutom arbetar man med flera stödmurar och specialkonstruktioner såsom betongtunneln vid Hoplax station, grundvattendammen och viadukten på Depåvägen och samt Sellos däck i Esbo.

Av Batteribackens järnvägstunnel har man grävt ut 15 meter. Brytningen inleddes i april 2020 och ska bli klar i år.

2 887 personer har skolats in för detta.

Det gångna året har varit relativt färggrant gällande frågor som rör naturmiljön. Batteribackens flygekorrar och Filarvägens jättegryta blir delar av projektets historia, liksom flyttningen av musslor, talkot vid öringbäcken och

”Byggandet av Spårjokern påverkar hundratusentals människors vardag. Vi får förstås också negativ respons, men i huvudsak har stadsborna varit positiva till byggandet. Vi vill göra oss förtjänta av förtroendet och sköta byggarbetet och informationen på ett bra sätt och enligt tidtabellen”, säger beställarens projektchef Juha Saarikoski.

”Somrarna framöver blir arbetsintensiva för byggarna av Spårjokern. I år tredubblades byggvolymen jämfört med förra sommaren”, berättar Ari Bergström.

Byggandet av Spårjokern pågår fram till 2023. Om arbetet och testkörningarna går enligt planerna kan passagerarna stiga ombord i juni 2024.