Till korsningen av Eliel Saarinens väg och Aino Acktés väg transporteras material tisdagen den 16 mars från kl. 4

I korsningen mellan Eliel Saarinens väg och Aino Acktés väg byggs fjärrvärmeledningar. För arbetet transporteras ledningar och andra material tisdagen den 16 mars redan från kl. 4 under stillsam trafiken. Transportering kan orsaka lite buller till närheten.

Vi beklagar olägenheten!