Stenbrytningar på Otnäsvägen från den 3 mars

Stenbrytningar kommer att genomföras på Otnäsvägen på söder och norr om korsningen av Otsvängen från onsdagen den 3 mars 2021. Det kommer att göras 1–4 sprängningar per dag.
Stenbrytningsarbetet förväntas pågå till slutet av mars. Trafiken på Otnäsvägen och Otsvängen kommer att stoppas under sprängningarna.

Man kan beställa textmeddelanden om stenbrytningarna. Vi skickar textmeddelande om sprängningarna cirka en timme på förhand. Du kan beställa tjänsten genom att skicka textmeddelandet RAIDE OTANIEMI till numret 18200. Beställningen är kostnadsfri.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs mellan kl. 18 och 22, på helger och söckenhelger.

Vi beklagar olägenheter på grund av byggarbetet.