Bergbrytning vid västra sidan av Batteribacks tunnel börjas efter påsken, spontning bakom Ärilsvägen 12 i vecka 13

Bergbrytning vid västra mynning av Batteribackens tunnel börjas efter påsken i vecka 14. Brytningen tar circa 1,5 månader. Under brytningsarbetet utförs cirka 1–4 sprängningar per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial.

Vattenledningsschaktet vid Ärilsvägen 12 stöds med sponter. Spontning börjas måndagen den 29 mars och tar 2–3 dagar.

Bergbrytning och spontning orsakar buller i närområdet. Vibrationsmätare installeras i de närmaste byggnaderna.

Efter bergbrytningen byggandet fortsätter med bland annat byggandet av mynnings konstruktioner, spårvägens grundarbeten och installering av tunnelteknik. Över mynningen byggs en gång- och cykelrutt.

Det är möjligt att beställa textmeddelandeanmälningar om sprängningar (på finska). Betjäningen kan beställas med textmeddelande RAIDE TUNNELI på numret 18200. Beställningsnumret är avgiftsfritt. Meddelanden kan återkallas med textmeddelande RAIDE TUNNELI EROA på numret 18200.