Schaktning nära Hoplax station i april

Söder om Eliel Saarinens vägen, bredvid stationen börjas schaktningar den 16. april. Schaktningen varar ungefär två veckor. Sprängningar utförs cirka 1–3 per dag från måndagen den 20. april. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Under sprängningarna gångtrafik i Eliel Saarinens vägen mellan Byavägen och stationen stannas för ett par minuter åt gången.