Schaktning framför Smedjevägen 14 i juli

Framför fastigheten Smedjevägen 14 utförs schaktning för nya vattenledningar. Arbetet planeras att börja måndagen den 20 juli och det tar ungefär tre veckor. Schaktning görs inte nödvändigtvis varje dag.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 2–5 per dag.