På Britasvägen görs nattarbete under veckan 29

På Spårjokerns bygge på Britasvägen installeras skenor. En del av arbetet måste göras under nattiden, därför att svetsning kräver de speciella temperaturer. Under veckan 29 på Britasvägen, mellan Skogsbäcksvägen och Körsbärsbäckens park görs nattarbeten mellan söndag den 12. och torsdag den 16. juni kl. 22:00–7:00.