Schaktning på Eliel Saarinens vägen vid Rhododendron Park

På Eliel Saarinens vägen, vid Kuusamakuja 6 / Eliel Saarinens vägen 24, börjas schaktningar. Schaktningarna utförs i två faser. Den första fasen börjas den 17 juli och den andra cirka en vecka efter första fasen. Båda faser tar ungefär två dagar.

Under schaktningar utförs sprängningar cirka 2–5 per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet. Vibrationsmätarn installeras till de närmaste byggnader.