Provkörningarna inleds på linjen

Den tekniska provtrafiken på Spårjokerns bana inleds i början av november. Det första provkörningsområdet sträcker sig från Kasåkerns depå till Åggelby station. Provkörningarna pågår i området under november-december.

Kuva vaunusta varikolla
Provkörningar utfördes vid depån med en ArticXL-vagn.

Provkörningsprocessen har planerats bli likadan på alla provkörningsavsnitt. Först testar man i långsam körning hur vagnen rör sig på banan. Därefter testar man de olika systemen, till exempel växelstyrningssystemets och trafikljusens funktion. Med spårvagnen körs också i skymning. Till slut kör man i provtrafikområdet på den körhastighet som fastställts för det.

Den tekniska provtrafiken på snabbspårvägen är indelad i sex avsnitt med olika längd. Provkörningarna utförs från öst mot väst. Provkörningsvagnarna körs alltid till depån för natten, så vagnarna kommer att röra sig mellan depån och Åggelby även efter att den egentliga provkörningen i området har slutförts.

Målet är att testerna för idriftsättning av systemen och de tekniska provkörningarna är färdiga senast under juni 2023. Inledandet av trafiken med snabbspårvagn 550 planeras tillsammans med HRT och trafikeraren.

Kuvassa ylityspaikka, jossa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on väistettävä raitiovaunua.
På bilden finns ett övergångsställe där fotgängare och cyklister måste väja för spårvagnen.

Under provkörningarna tryggas vägtrafikanternas säkerhet med trafikdirigerare och skyltar.

Koejaoista varoittava kyltti
En skylt som varnar för provkörningen.

I provkörningsområdet installeras skyltar som varnar för provtrafiken och i körningsområdet finns trafikdirigerare som tryggar vägtrafikanternas säkerhet.

För fotgängare tar man i bruk övergångsställen över spårvägen. Dessa känner man igen på den ljusbruna färgen.
När en fotgängare korsar spårvägen vid ett övergångsställe, ska hen låta spårvagnen passera först. På trafikljusstyrda övergångsställen ska man följa trafikljusen.

Se guidevideon om övergångsställen över spårvägen.

Under provkörningarna tas trafikljus i bruk på rutten. I samband med provkörningarna kopplas el in också till spårvagnens kontaktledningar. Därefter är alla kontaktledningar längs linjen spänningsförande.

Se vanliga frågor kring provkörningarna.