På Sockenbackavägen görs spontning och pålning i oktober–november

På Sockenbackavägen, söder om bron över Rutiån, börjas spontning måndagen den 26 oktober. På följande vecka, från måndagen den 2 november, börjas pålning.  Sponting och pålning pågår ungefär till sluten av november. Spontning och pålning orsakar buller till närområdet.

Bron över Rutiån byggas om och under bron byggas en ny rutt för gång- och cykeltrafik.

Vi beklagar störningen.