Elmatningsstationers element sandblästras den 22 oktober

Elmatningstationers element på Filarvägen  och Viksvägen sandblästras före deras ytbehandlingen. Sandblästringen orsakar buller i närområdet. Arbetet utförs som våtblästning för att undvika fortplantning av sandstoft.

Arbetet påbörjas från Filarvägen. Arbetet utförs torsdagen den 22 oktober klockan 7–18.