På Sockenbackavägen görs nattarbete under veckan 29

På Spårjokerns bygge på Sockenbackavägen installeras skenor. En del av arbetet måste göras under nattiden, därför att svetsning kräver de speciella temperaturer. Under veckan 29 på Sockenbackavägen, vid Smedjebackavägen görs nattarbeten mellan onsdag den 15. och torsdag den 16. juni kl. 22:00–7:00.