Möjligt nattarbete på Travvägen under veckan 27

På Spårjokerns bygge på Travvägen görs sista svetsningar. En del av arbetet måste göras under natten därför att svetsning kräver de speciella temperaturer. Efterbehandlingen kommer möjligen att utföras på natten under veckan 29: tre nätter mellan söndag 12.7. och onsdag 15.7. kl. 22:00-7:00.

Spårjokerns arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.