Ny bussdepå till stadens trafikverk den 15 maj 2020

Den nya bussdepån i Kasåkern överlämnades fredagen den 15 maj 2020 till HST. Spårjokeralliansen byggde bussdepån och den hyrs ut till Helsingfors Busstrafik. Den gamla bussdepån rivs och Spårjokerns spårvagnsdepå byggs i stället.

Bussdepån byggd av Spårjokeralliansen i Kasåkern är klar. Fredagen den 15 maj överläts bussdepån jämte gårdsområden till beställaren, Helsingfors stads trafikverk.

Spårjokerns spårvagnsdepå och dess bangård byggs senare på platsen för den gamla bussdepån, som rivs. Rivningsarbetena inleds i sommar, liksom även bygget av den nya spårvagnsdepån. Spårvagnsdepån ska vara klar 2022.

Funktionaliteten och tekniken hos den nya bussdepån möter moderna krav. Spårjokeralliansen byggde bussdepån inom ett projekt på beställning av HST. HST hyr ut depån till Helsingfors Busstrafik.

Flygfoto över en byggnad och en trädgård för en bussdepå, en tunnelbanedepå och en nuvarande bussdepå i bakgrunden.
Byggnaden och gården för den nya bussdepån visas i förgrunden på bilden. I bakgrunden kan du se tunnelbanedepån och den gamla bussdepån.

Se videon för att se hur den nya bussdepån ser ut (på finska)