Nattarbete vid Baggbölevägen 14 från den 9 till den 11 september

På Baggbölevägen, vid Baggbölevägen 14 grävas fjärrvärmerör djupare. Arbetet görs i sträck för att fjärrvärme inte avbrytas. Grävning görs på körbanor och för trafik- och arbetssäkerhets skull det görs nattetid på nätter mellan onsdagen och torsdagen och torsdagen och fredagen, från den 9 till 11 september 2020.

Vi beklagar olägenheten!