Nattarbete på Travvägen på veckan 37

På Spårjokerns bygge på korsningen mellan Travvägen och Bergansvägen är skenor installerade. Skenorna svetsas på nätter mellan söndagen 6.9. och tisdagen 8.9. och spårmaterialet transporteras till byggarbetsplatserna mellan onsdagen 9.9. och fredagen 11.9. Arbetet kan orsaka störning i närområdet. Till arbetsskedet hör också skärning av skenorna, vilket tidvis kan orsaka kortvarigt buller i närområdet. Bullret förebyggs med bullerbekämpningsmattor.

Spårjokerns arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

 

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas