Materialtransporter på nätter i Alberga under vecka 39

Spårjokerns spårarbete i Alberga framskrider och under september och oktober görs sista nattarbetena på Albergagatan och Albergaesplanaden.

På Albergagatan görs materialtransporter på natten mellan måndagen den 21 september och tisdagen den 22 september.

På Albergaesplanaden görs materialtransporter under två nätter mellan tisdagen den 21 september och måndagen den 22 september. Materialtransporten kräver stor plats och därför stängs Albergaesplanaden mellan von Zansens gränd och Gyldenärsgatan på nätter. Avtaget från Albergaesplanaden till von Zansens gränd stängs. Infarten till fastigheterna på von Zansens gränd sker via von Numers gata.

Spårarbetet på Albergapromenaden också börjas. Arbetena börjar med materialtransporter som sker huvudsakligen under dagen och på helgerna. Möjliga nattarbetena ska informeras separat.

Den dagliga arbetstiden på bygget av spårjokern är under vardagar mellan klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar oväsen som orsakas av arbetet.