Nattarbete på Travvägen på veckan 36

På Spårjokerns bygge i korsningen av Travvägen och Bergansvägen svetsas skenor på nätter mellan söndagen 30.8. och torsdagen 3.9. Arbetet kan orsaka störning i närområdet. Till arbetsskedet hör också skärning av skenorna, vilket tidvis kan orsaka kortvarigt buller i närområdet.

Spårjokerns arbete utförs vardagar kl. 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.