Nattarbete på Albergagatan och på Albergaesplanaden på veckan 36

Spårjokerns spårarbete i Alberga framskrider med fart. På veckan 36 transporteras spårmaterialet på fyra nätter mellan söndag 30.8. och torsdag 3.9. på Albergagatan. På Albergaesplanaden görs nattarbete också på fyra nätter. Skenor skärpas två nätter mellan söndag och tisdag och spårplattan skjutas två nätter mellan onsdag och fredag. Utrustning kräver stor plats och därför görs tillfälliga trafikarrangemang för två nätter. Albergaesplanaden mellan von Zansens gränd och Gyldenärsgatan avstängs nätter mellan onsdagen den 2 och fredagen den 4 augusti.

Avtaget från Albergaesplanaden till von Zansens gränd stängs. Infarten till fastigheterna på von Zansens gränd sker via von Numers gata.

Den dagliga arbetstiden på bygget av spårjokern är under vardagar mellan klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar oväsen som orsakas av arbetet.